Regulamin certyfikatu "Przyjazny Rowerom"

W ramach propagowania komunikacji rowerowej w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miejski będzie przyznawał specjalne certyfikaty dla tych wszystkich, którzy zechcą włacząć się w system ułatwień dla rowerzystów. Poniżej publikujemy regulamin certyfiktu "Przyjazny Rowerom".

 

Instytucja i organy przyznające certyfikat Przyjazny Rowerom:

  1. Instytucją przyznającą ertyfikat Przyjazny Rowerom jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
  2. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Komisja Certyfikująca na podstawie przeprowadzonego w instytucji audytu.
  3. Komisja Certyfikująca składa się z minimum 2 osób, przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z ruchem rowerowym.

 

Zasady przyznawania certyfikatu Przyjazny Rowerom

  1. Organizacja zainteresowana otrzymaniem certyfikatu Przyjazny Rowerom wypełnia formularz deklaracji przystąpienia do procesu certyfikacji Przyjazny Rowerom dostępny w tej zakładce lub kontaktuje się z osobą z ramienia Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za certyfikację. Do projektu mogą przystąpić firmy, instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia.
  2. Obiekt poddaje się rozpoznaniu, na podstawie którego przygotowany jest raport wstępny z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi działań, jakie należy podjąć, aby spełnić kryteria certyfikatu.
  3. Po spełnieniu zaleceń raportu wstępnego, organizacja występuje do osoby kontaktowej z ramienia Urzędu Miejskiego o przeprowadzenie audytu certyfikującego.
  4. Na podstawie pozytywnej decyzji Organizacja uzyskuje certyfikat Przyjazny Rowerom. Certyfikat jest nadawany w postaci dyplomu oraz zewnętrznego systemu identyfikacji certyfikowanego obiektu.
  5. Certyfikat przyznawany jest na czas nieokreślony.

Informacje o certyfikowanych obiektach są przekazywane mediom, władzom regionalnym i lokalnym oraz organizacjom turystycznym.

warto zajrzeć

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Muzeum Miejskie Sztygarka Pałac Kultury Zagłębia MKS Dąbrowa Górnicza Aktywna Dąbrowa - Dębowy Świat dla Aktywnych Oak is OK Zagłębiowska Masa Krytyczna Ghostbikers - Będziński Klub Rowerowy Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa Rowerowe Katowice Klub Turystyki Rowerowej Cykloza

Zobacz również

Dębowy Świat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Organizacje Pozarządowie w Dąbrowie Górniczej CSiR Dąbrowa Górnicza

© Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 2017

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice